bank GARWOLIN

Bank Spółdzielczy w Garwolinie jest Bankiem uniwersalnym, profesjonalnie świadczącym wysokiej jakości usługi finansowe. Jest polskim Bankiem działającym  na rynku lokalnym, w oparciu o lokalny, polski kapitał. Jest instytucją finansową funkcjonującą zgodnie z obowiązującym Prawem i zasadami gwarantowania polskiego systemu bankowego środków ulokowanych na rachunkach bankowych. Aktywnie uczestniczy w działaniach służących otoczeniu, w którym funkcjonuje. Finansowo wspiera projekty o znaczeniu lokalnym z obszarów życia społecznego i kulturalnego. Bank od wielu lat buduje trwałe relacje z Klientami poprzez kompleksową ofertę produktów finansowych. Dlatego misją Banku Spółdzielczego w Garwolinie jest wspieranie finansowe społeczeństwa w celu maksymalnego zaspokojenia potrzeb swoich Klientów. Bank podejmuje ciągle nowe wyzwania, wdrażając nowoczesne technologie bankowe. Aktualnie Bank prowadzi działalność poprzez Jednostkę Podstawową (Centralę) w Garwolinie, 7 oddziałów, 1 filię i punkt kasowy. Na terenie swojego działania Bank udostępnia 12 szt. bankomatów.

Niezmiennie od 109 lat Bank Spółdzielczy w Garwolinie buduje silną, nowoczesną i konkurencyjną markę, cieszącą się zaufaniem swoich Klientów. Zgodnie z realizowaną strategią Bank systematycznie wzmacnia się  kapitałowo, by móc podejmować nowe rosnące wyzwania w obsłudze Klientów.

medal

INFORMACJE GOSPODARCZE I SPOŁECZNE

PREZENTACJA FIRMY

znajduje się również w produkcie systemowym

związanym z regionalną aktywnością gospodarczą

Gablota Informacyjna

lokalizacja:

ul. Staszica 15

GARWOLIN

Pakiet Multiaktywny = Ogłoszenie promujące + Reklama Internetowa

Produkt Systemowy firmy Sport-Premium Sp. z o.o.

BANK SPÓŁDZIELCZY w Garwolinie

Données pour retrouver une entreprise
Thème sectoriel: USŁUGI
Secteurs: FINANSE
Classification de branches: Banki
Ville: GARWOLIN
Voïvodie: MAZOWIECKIE